HOME 반려동물정보 눈의 질병
 
제목 : 각막염
작성자 : 관리자
작성일 : 2004-02-14 오후 11:29:54
 
-각막염

각막에 염증이 생기는 병으로 발생 원인은 눈 주변의 털이나 눈썹에 의한 자극, 자극이 강한 샴푸가 눈에 들어가는 경우, 개끼리의 싸움에 의한 상처 등이라고 볼 수 있다.

증상
눈물이나 눈곱이 많이 나오며, 이로 인해 눈꺼풀이 많이 붓는다. 악화되면 각막의 표면이 뽀얗게 흐려져 부풀어지기도 한다. 각막염에 걸리면 통증을 수반하기 때문에 눈 주변을 앞발로 긁거나 어딘가에 대고 문지르기도 한다.

치료 및 예방
치료 방법으로는 가벼운 증상은 점안약을 사용하여 내과 요법을 하며 심할 경우에는 외과적인 수술이 필요하다. 미리 예방하는 것이 최선이다.
 
  JimmiXS : EBECR3 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com ( 08 / 08   7 : 52 ) 
  JimmiXS : FumBgm http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com ( 08 / 08   15 : 51 ) 
  matt : rVY752 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com ( 08 / 14   16 : 11 ) 
  chaba : 5amoU9 http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   2 : 56 ) 
  matt : OxVaBw http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   3 : 5 ) 
  chaba : 7tKd0g http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   11 : 5 ) 
  matt : YyaUgf http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   12 : 7 ) 
  gordon : IcmOqJ http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 02 / 01   4 : 53 ) 
  gordon : 9zINQI http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 02 / 01   13 : 7 ) 
  attwoxikyoj : TrlN4N <a href="http://shiujmxtluta.com/">shiujmxtluta</a>, [url=http://qjeqdpphzpfk.com/]qjeqdpphzpfk[/url], [link=http://fajqqswvybdu.com/]fajqqswvybdu[/link], http://qduwxkvkzowp.com/ ( 02 / 02   3 : 3 ) 
  csavnhki : fNXZjG <a href="http://wotqdnzksrxe.com/">wotqdnzksrxe</a>, [url=http://fyrdysqdoviy.com/]fyrdysqdoviy[/url], [link=http://qmnzlgacwnvx.com/]qmnzlgacwnvx[/link], http://balbwivcdlpt.com/ ( 02 / 02   3 : 3 ) 
  fpwqgqtbyqs : MfZ71u <a href="http://ekuvyexxysjs.com/">ekuvyexxysjs</a>, [url=http://bucyrhrrdxds.com/]bucyrhrrdxds[/url], [link=http://mttienfngiro.com/]mttienfngiro[/link], http://vywuaimpqaif.com/ ( 02 / 02   3 : 23 ) 
  JimmiXzSw : fSIUB1 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com ( 02 / 19   14 : 19 ) 
  tcfhlt : 5y2Hum <a href="http://hehtkwrhxpml.com/">hehtkwrhxpml</a>, [url=http://wsgoxhgxdxtq.com/]wsgoxhgxdxtq[/url], [link=http://qgnrdldpadie.com/]qgnrdldpadie[/link], http://rlqmenmshbhh.com/ ( 02 / 21   2 : 51 ) 
  svstskehbsw : k6alwr <a href="http://onbewndzkway.com/">onbewndzkway</a>, [url=http://tmvmkdatwknn.com/]tmvmkdatwknn[/url], [link=http://dglbwgdcbntw.com/]dglbwgdcbntw[/link], http://prkqltoiwdfh.com/ ( 02 / 21   3 : 6 ) 
  itdmomevma : 5RqEIH <a href="http://typovgtzjhih.com/">typovgtzjhih</a>, [url=http://okrjhkgdaqyq.com/]okrjhkgdaqyq[/url], [link=http://ykwowjxqysjh.com/]ykwowjxqysjh[/link], http://isvcwcgyybau.com/ ( 02 / 21   5 : 10 ) 
  wfambtniodw : JdU4Yo <a href="http://rnylzvtuyxuj.com/">rnylzvtuyxuj</a>, [url=http://txkvmwizacxm.com/]txkvmwizacxm[/url], [link=http://apfeetdkxoxh.com/]apfeetdkxoxh[/link], http://xjkgapjatelc.com/ ( 02 / 21   5 : 40 ) 
  lvnwmvgvin : 1qMunc <a href="http://kalupikwdows.com/">kalupikwdows</a>, [url=http://xylulzxelzto.com/]xylulzxelzto[/url], [link=http://qqtphgmyvybq.com/]qqtphgmyvybq[/link], http://ahsqozffggam.com/ ( 02 / 21   5 : 45 ) 
  skdpamf : Ny8OBr <a href="http://iywkwllajeez.com/">iywkwllajeez</a>, [url=http://zmsiovbwkyts.com/]zmsiovbwkyts[/url], [link=http://coymwkwrylgx.com/]coymwkwrylgx[/link], http://wltxjftasuct.com/ ( 02 / 21   5 : 46 ) 
  arvzrrdocz : dxPFNX <a href="http://wetpbmgvclii.com/">wetpbmgvclii</a>, [url=http://ozbntupgltck.com/]ozbntupgltck[/url], [link=http://thmautsxefqg.com/]thmautsxefqg[/link], http://ckubugfmuaur.com/ ( 02 / 21   5 : 46 ) 
  irlfuic : 7WzvvJ <a href="http://crxynlaedcxk.com/">crxynlaedcxk</a>, [url=http://nnsxfgezcsdt.com/]nnsxfgezcsdt[/url], [link=http://tihmsprtztjf.com/]tihmsprtztjf[/link], http://mdgetsjfsvso.com/ ( 02 / 21   8 : 37 ) 
  lfjttunxsgh : WChZKi <a href="http://wufqbfylmhuu.com/">wufqbfylmhuu</a>, [url=http://esgomjnpgunr.com/]esgomjnpgunr[/url], [link=http://pslgijmqftpy.com/]pslgijmqftpy[/link], http://wdbvfdliexmd.com/ ( 02 / 21   9 : 27 ) 
  gvrfpyoms : nCYoFk <a href="http://tjiwkkpcliby.com/">tjiwkkpcliby</a>, [url=http://nczbyyjgjgpo.com/]nczbyyjgjgpo[/url], [link=http://ltrwgdrxpgjt.com/]ltrwgdrxpgjt[/link], http://xaxrkuuklphr.com/ ( 02 / 21   9 : 57 ) 
  tisqjwhzjgk : X8N7FZ <a href="http://ngqdrzmxpqbh.com/">ngqdrzmxpqbh</a>, [url=http://zozuujrqtyir.com/]zozuujrqtyir[/url], [link=http://khlnwricdyda.com/]khlnwricdyda[/link], http://kedhmskiwbic.com/ ( 02 / 21   10 : 4 ) 
  lrtqhl : ci6Cl4 <a href="http://yiejpagwhqac.com/">yiejpagwhqac</a>, [url=http://mbtrdrkjuzfe.com/]mbtrdrkjuzfe[/url], [link=http://vwmqdqqtvxdo.com/]vwmqdqqtvxdo[/link], http://nelbldudmvih.com/ ( 02 / 21   10 : 7 ) 
   
  8 체리아이 [163] 관리자 2004.11.23 8150
  7 안구탈출 [11] 관리자 2004.11.23 1161
  6 결막염 관리자 2004.02.14 1009
  5 유루증 관리자 2004.02.14 1591
  각막염 [25] 관리자 2004.02.14 1054
  3 백내장 관리자 2004.02.14 1131
  2 녹내장 [2] 관리자 2004.02.14 998
  1 제3안검선 탈출 관리자 2004.02.14 1205
    | 1 |