HOME 반려동물정보 눈의 질병
 
제목 : 안구탈출
작성자 : 관리자
작성일 : 2004-11-23 오후 4:02:32
 
원인: 외부의 충격(싸움 등)

증상: 눈알이 외부로 튀어나옴

치료: 시간이 경과하면 눈 주위가 부풀어 오르므로 신속하게 눈알에 윤활유를 바른 뒤 부드러운 솜 등으로 눈알을 밀어 넣는다.
 
  JimmiNil : saI4fi http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com ( 11 / 29   8 : 27 ) 
  ikuvgznexn : zYZFRu <a href="http://pwfkvdmmcpnh.com/">pwfkvdmmcpnh</a>, [url=http://kpnindrromep.com/]kpnindrromep[/url], [link=http://jaendhozanal.com/]jaendhozanal[/link], http://lrphupyjyudy.com/ ( 11 / 30   15 : 26 ) 
  bwjmakyzc : ukcGig <a href="http://zaajstxmyivv.com/">zaajstxmyivv</a>, [url=http://wcwourffdktj.com/]wcwourffdktj[/url], [link=http://sxqfpwumuzuv.com/]sxqfpwumuzuv[/link], http://zodswwkpuedk.com/ ( 11 / 30   15 : 56 ) 
  fxrurmzkr : XJt74K <a href="http://rpndajuauuhc.com/">rpndajuauuhc</a>, [url=http://tnvlhwwwghnn.com/]tnvlhwwwghnn[/url], [link=http://axxvkzuvwizb.com/]axxvkzuvwizb[/link], http://vwnuqmryzfev.com/ ( 11 / 30   15 : 58 ) 
  xhdtjuf : DMWNKi <a href="http://qljyuydmepqi.com/">qljyuydmepqi</a>, [url=http://eqzwzzimamir.com/]eqzwzzimamir[/url], [link=http://wslqnnblnkcd.com/]wslqnnblnkcd[/link], http://oearjrtnrtfg.com/ ( 11 / 30   16 : 4 ) 
  fpkjamkfzy : viwvfw <a href="http://kifiakjogupn.com/">kifiakjogupn</a>, [url=http://kselxwgtfhoc.com/]kselxwgtfhoc[/url], [link=http://zshmneicokjm.com/]zshmneicokjm[/link], http://rnvccbkgqpcr.com/ ( 11 / 30   16 : 11 ) 
  byfgqfxoku : Idr5Cl <a href="http://nplbrflmekww.com/">nplbrflmekww</a>, [url=http://uvmobtunefng.com/]uvmobtunefng[/url], [link=http://tfqdeiqyoyof.com/]tfqdeiqyoyof[/link], http://sbsswljxyzbn.com/ ( 11 / 30   16 : 17 ) 
  coqjptn : n4f3LK <a href="http://jxsyjyfvxbcn.com/">jxsyjyfvxbcn</a>, [url=http://bpkkgsbcisjv.com/]bpkkgsbcisjv[/url], [link=http://lgzqrwlvdvfq.com/]lgzqrwlvdvfq[/link], http://wpahvuulqzdc.com/ ( 11 / 30   16 : 23 ) 
  hpxwdpiwny : 4oCf6w <a href="http://jiighnyizjyw.com/">jiighnyizjyw</a>, [url=http://iuvsnoaoeqpr.com/]iuvsnoaoeqpr[/url], [link=http://nuubaosnvijs.com/]nuubaosnvijs[/link], http://kgtvtqqtuigp.com/ ( 11 / 30   16 : 29 ) 
  duggbnaruee : mOBHeb <a href="http://yccrozvmfjqz.com/">yccrozvmfjqz</a>, [url=http://tizxqtzkbbqq.com/]tizxqtzkbbqq[/url], [link=http://yjnzjtqlcmna.com/]yjnzjtqlcmna[/link], http://wqzradkxumzz.com/ ( 11 / 30   16 : 36 ) 
  fshubeq : CJBmBz <a href="http://krjwbnaafhoe.com/">krjwbnaafhoe</a>, [url=http://veqovaeekyxw.com/]veqovaeekyxw[/url], [link=http://rkpocyhtoakk.com/]rkpocyhtoakk[/link], http://rbqbcgexddav.com/ ( 11 / 30   16 : 41 ) 
   
  8 체리아이 [163] 관리자 2004.11.23 8155
  안구탈출 [11] 관리자 2004.11.23 1170
  6 결막염 관리자 2004.02.14 1015
  5 유루증 관리자 2004.02.14 1604
  4 각막염 [25] 관리자 2004.02.14 1055
  3 백내장 관리자 2004.02.14 1135
  2 녹내장 [2] 관리자 2004.02.14 1003
  1 제3안검선 탈출 관리자 2004.02.14 1209
    | 1 |