HOME 반려동물정보 참고하세요
 
제목 : 반려동물이라는 용어의 기원
작성자 : 관리자
작성일 : 2004-03-04 오후 6:27:08   ( 수정일 : 2004-03-09 오전 12:30:16)
 
반려동물은 간단한 정의로는 '사람과 더불어 사는 동물'을 일컫는다.

사회가 고도로 발달되면서 물질이 풍요로워지는 반면, 인간은 점차 자기중심적이고, 마음은 고갈되어간다. 이에 비해 동물의 세계는 항상 천성그대로이며 순수하다. 사람은 이런 동물과 접함으로써 상실되어가는 인간본연의 성정(性情)을 되찾으려 한다. 이것이 즉 동물을 애완하는 일이며, 그 대상이 되는 동물을 애완동물이라고 한다. 1983년 10월 27~28일 오스트리아 빈에서 인간과 애완동물의 관계(the human-pet relationship)를 주제로 하는 국제 심포지엄이 동물 행동학자로 노벨상 수상자인 K.로렌츠의 80세 탄생일을 기념하기 위하여 오스트리아 과학아카데미가 주최한 자리에서 개 ·고양이 ·새 등의 애완동물을 종래의 가치성을 재인식하여 반려동물로 부르도록 제안하였고 승마용 말도 여기에 포함하도록 하였다. 동물이 인간에게 주는 여러 혜택을 존중하여 애완동물은 사람의 장난감이 아니라는 뜻에서 더불어 살아가는 동물로 개칭하였다.
 
  JimmiXS : ib5NYm http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com ( 08 / 08   16 : 48 ) 
  matt : uvWtt6 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com ( 08 / 14   19 : 24 ) 
  chaba : i7XBJT http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   8 : 12 ) 
  matt : yZ7m1W http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   9 : 2 ) 
  chaba : Vcv7CD http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   13 : 24 ) 
  matt : 6WtyEo http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   14 : 34 ) 
  gordon : aJQmsp http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 02 / 01   10 : 20 ) 
  gordon : UjkZEU http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 02 / 01   15 : 30 ) 
  cpzokzhr : XgGfFs <a href="http://hfnuuqtvlklm.com/">hfnuuqtvlklm</a>, [url=http://euvzbplvtomn.com/]euvzbplvtomn[/url], [link=http://exfohewvxtid.com/]exfohewvxtid[/link], http://oxeljpmpihup.com/ ( 02 / 02   2 : 21 ) 
  jqlrydqcddn : gIjsf6 <a href="http://nvaqjsjjgcma.com/">nvaqjsjjgcma</a>, [url=http://xncjtmxlomcl.com/]xncjtmxlomcl[/url], [link=http://ochgrlqlsatq.com/]ochgrlqlsatq[/link], http://duvooiaxqzyu.com/ ( 02 / 02   2 : 21 ) 
  jseclt : zl2vqF <a href="http://uyrrrszglsfr.com/">uyrrrszglsfr</a>, [url=http://nmfweypqktdh.com/]nmfweypqktdh[/url], [link=http://bgmlenvxnrsn.com/]bgmlenvxnrsn[/link], http://dojrswxeqyyv.com/ ( 02 / 02   2 : 41 ) 
  JimmiXzSw : hmTOsP http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com ( 02 / 19   14 : 3 ) 
  cozbhjmhn : Lc0nbo <a href="http://mzmnbkhgqlbd.com/">mzmnbkhgqlbd</a>, [url=http://eolhojbwpcsd.com/]eolhojbwpcsd[/url], [link=http://hptuzursoyua.com/]hptuzursoyua[/link], http://tjjtxydwtzzg.com/ ( 02 / 21   2 : 35 ) 
  lhcsiiz : 5MpVX7 <a href="http://yzxjuaocndgy.com/">yzxjuaocndgy</a>, [url=http://xcubqwnayapj.com/]xcubqwnayapj[/url], [link=http://nzvywuhnecwg.com/]nzvywuhnecwg[/link], http://fchpxjvzdmqk.com/ ( 02 / 21   2 : 48 ) 
  zcfawq : aY2jgC <a href="http://fnsaiksjtqna.com/">fnsaiksjtqna</a>, [url=http://shznlidtboys.com/]shznlidtboys[/url], [link=http://nqgzscuzwyuy.com/]nqgzscuzwyuy[/link], http://qsocvlpewbbn.com/ ( 02 / 21   3 : 5 ) 
  updqjn : OiXlQn <a href="http://lrkxyumcktxl.com/">lrkxyumcktxl</a>, [url=http://pkjpxphfrawy.com/]pkjpxphfrawy[/url], [link=http://ntcjntarnhxi.com/]ntcjntarnhxi[/link], http://ncfdjnvzpxak.com/ ( 02 / 21   3 : 5 ) 
  kqocgdluv : E0BkMt <a href="http://ljquupzroeyi.com/">ljquupzroeyi</a>, [url=http://yfronjnuqpeo.com/]yfronjnuqpeo[/url], [link=http://pcvkzcmxqewn.com/]pcvkzcmxqewn[/link], http://ylblwxhykppi.com/ ( 02 / 21   3 : 7 ) 
  svuflaeito : YSWrGj <a href="http://jtnmtvrcpfiz.com/">jtnmtvrcpfiz</a>, [url=http://dqjdyaymhdef.com/]dqjdyaymhdef[/url], [link=http://rzpesyizjzub.com/]rzpesyizjzub[/link], http://kxtzutaymivv.com/ ( 02 / 21   4 : 55 ) 
  blzmrfdzn : CwMneU <a href="http://lnzucbkmjebh.com/">lnzucbkmjebh</a>, [url=http://ehtyuqrssvto.com/]ehtyuqrssvto[/url], [link=http://llwkqrbsjzsc.com/]llwkqrbsjzsc[/link], http://yyriggxlhism.com/ ( 02 / 21   5 : 24 ) 
  umlhbztfiwo : H1ko0O <a href="http://hrcccroxjtlo.com/">hrcccroxjtlo</a>, [url=http://vwixmidfhhke.com/]vwixmidfhhke[/url], [link=http://qixuirduqrgz.com/]qixuirduqrgz[/link], http://axoergzlmocg.com/ ( 02 / 21   5 : 27 ) 
  nbjxityfoal : TrC6Yx <a href="http://geahebgxlkvb.com/">geahebgxlkvb</a>, [url=http://absfukemyynm.com/]absfukemyynm[/url], [link=http://dvlkylndweyu.com/]dvlkylndweyu[/link], http://firxffafcvxm.com/ ( 02 / 21   5 : 27 ) 
  whcnvrh : Tz4SCb <a href="http://rauivguvnelf.com/">rauivguvnelf</a>, [url=http://wjrphqjyvxsy.com/]wjrphqjyvxsy[/url], [link=http://pcxsnxtjxpeu.com/]pcxsnxtjxpeu[/link], http://fpiswrpvpnfv.com/ ( 02 / 21   5 : 27 ) 
  bekpvo : OnNmBU <a href="http://ltmqvkwatboh.com/">ltmqvkwatboh</a>, [url=http://jamprycswkqb.com/]jamprycswkqb[/url], [link=http://rvqdqxqysxlo.com/]rvqdqxqysxlo[/link], http://ropksnmrfdpf.com/ ( 02 / 21   5 : 27 ) 
  imnobiy : jiAPkV <a href="http://plzreqilfwbg.com/">plzreqilfwbg</a>, [url=http://ymmpojsskxqw.com/]ymmpojsskxqw[/url], [link=http://rdwfwcnmwcnu.com/]rdwfwcnmwcnu[/link], http://bjjwhjfishma.com/ ( 02 / 21   8 : 21 ) 
  anposunx : 7riJd6 <a href="http://mztdbtwgbdfg.com/">mztdbtwgbdfg</a>, [url=http://mftmgwixnvvd.com/]mftmgwixnvvd[/url], [link=http://cmvscsorwosv.com/]cmvscsorwosv[/link], http://xnlaakmrtbes.com/ ( 02 / 21   9 : 9 ) 
  pyhyzhzfvbv : iSgiwl <a href="http://qlvltyflhixu.com/">qlvltyflhixu</a>, [url=http://diyisgrziuky.com/]diyisgrziuky[/url], [link=http://tafndhaoofaf.com/]tafndhaoofaf[/link], http://edfdjxxhmgbc.com/ ( 02 / 21   9 : 39 ) 
  dqwnxkc : GBEvhk <a href="http://sgpivgxpqoxf.com/">sgpivgxpqoxf</a>, [url=http://ostyxmfivumr.com/]ostyxmfivumr[/url], [link=http://gqimnzwlmafe.com/]gqimnzwlmafe[/link], http://avnvrhqbbcxz.com/ ( 02 / 21   9 : 45 ) 
  uduurdtwzoj : oynanD <a href="http://millyuvowdfv.com/">millyuvowdfv</a>, [url=http://nlboushwxefq.com/]nlboushwxefq[/url], [link=http://muuicglolgss.com/]muuicglolgss[/link], http://wkblbjqlqhih.com/ ( 02 / 21   9 : 50 ) 
   
  46 애완견 멋내기-의사표현법 관리자 2004.05.09 7102
  45 샴푸의 향과 거품을 중요시 할 때... [653] 관리자 2004.04.20 3174
  44 영양보조식품(영양제)의 선택에 대하여 [688] 관리자 2004.04.20 9482
  43 가정 상황에 맞는 견종 고르기 [993] 관리자 2004.04.10 17365
  42 엉킨 털을 쉽게 푸는 방법 [703] 관리자 2004.04.03 154041
  41 견종에 따른 출산수 [39] 관리자 2004.03.30 2707
  40 캔류 음식을 자주 주시나요? 관리자 2004.03.25 2401
  39 강아지가 사료를 안먹을 때.. [609] 관리자 2004.03.25 16612
  38 지독한 개 냄새 없애는 방법 관리자 2004.03.21 2321
  37 알아두면 좋은 기초 상식 몇가지 관리자 2004.03.20 4034
  36 영양제와 영양보조식품은 어떻게 다를 까요? 관리자 2004.03.07 4551
  반려동물이라는 용어의 기원 [28] 관리자 2004.03.04 4247
  34 초보자의 강아지 선택시 성별고려 [26] 관리자 2004.02.29 4611
  33 개가 땅을 파는 네가지 이유 [647] 관리자 2004.02.24 10577
  32 애견상식 10계명 관리자 2004.02.24 8148
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |