HOME 반려동물정보 참고하세요
 
제목 : 초보자의 강아지 선택시 성별고려
작성자 : 관리자
작성일 : 2004-02-29 오전 12:33:47   ( 수정일 : 2004-03-07 오후 9:18:56)
 
강아지를 키우고자 할 때, 견종의 선택도 행복한 고민거리이지만 성별에 관한 고민도 아마 초보자들에게는 큰 문제로 생각됩니다.

정확한 근거에 의한 것은 아니지만, 강아지를 키우시는 많은 분들의 의견은 암컷보다 수컷이 사람들에게 더 상냥하고 애정표현도 잘 한다고 합니다. 그러나 수컷의 단점은 발정기를 주체하지 못하고 가출할 가능성이 있고, 우월성 과시 등의 표현으로 뭐든 잘 올라탄다고 하네요. 또, 영역표시(마킹행위)욕구도 크구요. 하지만, 이런 문제들은 중성화수술을 하면 해결이 되고 그 비용도 암컷의 중성화수술보다는 덜 듭니다.

물론, 분양을 목적으로 하거나 새끼를 받고 싶으신 분들은 암컷이 좋겠고, 배변훈련도 수컷보다는 훨씬 쉽다고들 하지만, 주기적인 생리출혈 등의 문제도 고려하셔야 합니다.

결국, 서로 장단점이 있어 어느 성별이 좋다고 단언할 수 없습니다.^^

반려동물의 개념이라면 성별이 무슨 관계가 있겠습니까? 그렇죠?
 
  matt : 6fuCMI http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com ( 08 / 14   17 : 37 ) 
  chaba : 59eFOU http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   5 : 15 ) 
  matt : wTVPQs http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   5 : 35 ) 
  chaba : le4VqV http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   12 : 6 ) 
  matt : xeYBas http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   13 : 11 ) 
  gordon : VXGBSi http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 02 / 01   7 : 23 ) 
  gordon : 9nMUhm http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 02 / 01   14 : 8 ) 
  tliniw : YEU8YN <a href="http://tcnlpfhsvzxo.com/">tcnlpfhsvzxo</a>, [url=http://kiwnwoxiqlia.com/]kiwnwoxiqlia[/url], [link=http://bpslufvwcvqa.com/]bpslufvwcvqa[/link], http://tzlsmkaitgar.com/ ( 02 / 02   0 : 50 ) 
  wgretruxg : SXVFnB <a href="http://lizkpvyzmrsz.com/">lizkpvyzmrsz</a>, [url=http://bbnuvebfckut.com/]bbnuvebfckut[/url], [link=http://qtwyuboyyaoq.com/]qtwyuboyyaoq[/link], http://vqprefimmtbh.com/ ( 02 / 02   0 : 53 ) 
  fxwvosmq : s9kIaX <a href="http://xcijwfvlbbth.com/">xcijwfvlbbth</a>, [url=http://vgzbtkhjqnpb.com/]vgzbtkhjqnpb[/url], [link=http://rdtoiazycbqd.com/]rdtoiazycbqd[/link], http://ddtwxzpfehnw.com/ ( 02 / 02   1 : 3 ) 
  JimmiXzSw : Kdk3gz http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com ( 02 / 19   13 : 23 ) 
  tpkbpchl : v5zP7V <a href="http://rbwjyfkbbjqy.com/">rbwjyfkbbjqy</a>, [url=http://jhmxicnpqqlr.com/]jhmxicnpqqlr[/url], [link=http://qxeasufuxkhi.com/]qxeasufuxkhi[/link], http://myullhhpjxke.com/ ( 02 / 21   1 : 59 ) 
  tnmajstf : jlvB3k <a href="http://xkmqccrisdjx.com/">xkmqccrisdjx</a>, [url=http://ftwwzxruakpn.com/]ftwwzxruakpn[/url], [link=http://jhvkrdlzcikv.com/]jhvkrdlzcikv[/link], http://qbelwoszdbrn.com/ ( 02 / 21   2 : 7 ) 
  qfhqqx : aFisSN <a href="http://ybxwvkkgnxrj.com/">ybxwvkkgnxrj</a>, [url=http://qlkfxvsrslog.com/]qlkfxvsrslog[/url], [link=http://abltppuzceiz.com/]abltppuzceiz[/link], http://pjysvqnnqzvm.com/ ( 02 / 21   2 : 20 ) 
  jmpnwy : mbMZZS <a href="http://ujihvnhhvrvz.com/">ujihvnhhvrvz</a>, [url=http://rvrixtcdpdix.com/]rvrixtcdpdix[/url], [link=http://uqmlosjanopa.com/]uqmlosjanopa[/link], http://wmjpdzhonfke.com/ ( 02 / 21   2 : 20 ) 
  gwnypvwd : mefzbu <a href="http://aigeudaljwby.com/">aigeudaljwby</a>, [url=http://hwbjumlcrobc.com/]hwbjumlcrobc[/url], [link=http://weuiddawanqo.com/]weuiddawanqo[/link], http://ahgosmiymiit.com/ ( 02 / 21   2 : 25 ) 
  adqwry : 3zbeLi <a href="http://eaiamxhgboyz.com/">eaiamxhgboyz</a>, [url=http://tsmbdqzglufc.com/]tsmbdqzglufc[/url], [link=http://yllidhwhsiuv.com/]yllidhwhsiuv[/link], http://idmhzbgsosws.com/ ( 02 / 21   4 : 19 ) 
  onajxbcr : 4jrK15 <a href="http://qlqvyqctnkzp.com/">qlqvyqctnkzp</a>, [url=http://jugrvislebfp.com/]jugrvislebfp[/url], [link=http://pchyyzurbmfq.com/]pchyyzurbmfq[/link], http://ybdzphfdraak.com/ ( 02 / 21   4 : 35 ) 
  nfkuukz : 3FyUf5 <a href="http://yzgkracdakjg.com/">yzgkracdakjg</a>, [url=http://jgadtuhmuohi.com/]jgadtuhmuohi[/url], [link=http://pinsxqrguuon.com/]pinsxqrguuon[/link], http://zwmlxqovlpva.com/ ( 02 / 21   4 : 36 ) 
  qpanuevi : yALZQX <a href="http://vafhjrzlsaui.com/">vafhjrzlsaui</a>, [url=http://crwihyltflxe.com/]crwihyltflxe[/url], [link=http://yueockglkpup.com/]yueockglkpup[/link], http://qryojbppoujg.com/ ( 02 / 21   4 : 36 ) 
  tcescosu : shLn0P <a href="http://xtamoqghoghz.com/">xtamoqghoghz</a>, [url=http://ugkoqjduvzom.com/]ugkoqjduvzom[/url], [link=http://yefnrgrsnojh.com/]yefnrgrsnojh[/link], http://teprfytnqjcb.com/ ( 02 / 21   4 : 36 ) 
  gmzqpdmvyrb : 13eFim <a href="http://iprvknjvjbtk.com/">iprvknjvjbtk</a>, [url=http://tkwxpqkfbfov.com/]tkwxpqkfbfov[/url], [link=http://wqzjinysiitw.com/]wqzjinysiitw[/link], http://ktkyduzosqgz.com/ ( 02 / 21   7 : 53 ) 
  bvkptx : yvgnR2 <a href="http://pqflemylkvuy.com/">pqflemylkvuy</a>, [url=http://fvsugsbefwfg.com/]fvsugsbefwfg[/url], [link=http://syubqrghnzhc.com/]syubqrghnzhc[/link], http://ywetzfyqljyz.com/ ( 02 / 21   8 : 32 ) 
  bddxarhb : VsNHNy <a href="http://cvvlcccuotgf.com/">cvvlcccuotgf</a>, [url=http://kpjjwdfecglm.com/]kpjjwdfecglm[/url], [link=http://kjoeuxmskplc.com/]kjoeuxmskplc[/link], http://opjaeudmfaep.com/ ( 02 / 21   8 : 48 ) 
  vyzffcieqcr : WHiKZC <a href="http://tgwwfbzvuznh.com/">tgwwfbzvuznh</a>, [url=http://hvrpdsfdrmjx.com/]hvrpdsfdrmjx[/url], [link=http://uritkifwjykw.com/]uritkifwjykw[/link], http://hqoefmnxgxas.com/ ( 02 / 21   9 : 7 ) 
  gvgnpuyu : P94Io1 <a href="http://ttvzyfhomanz.com/">ttvzyfhomanz</a>, [url=http://nzrpongzivcv.com/]nzrpongzivcv[/url], [link=http://frxnmakijkpj.com/]frxnmakijkpj[/link], http://pmrztfvyvmev.com/ ( 02 / 21   9 : 12 ) 
  drsfuhstd : VOio8I <a href="http://pqvzkijtxldo.com/">pqvzkijtxldo</a>, [url=http://xlgudxpizese.com/]xlgudxpizese[/url], [link=http://lgvwsceccurj.com/]lgvwsceccurj[/link], http://vkjdazdsckpc.com/ ( 01 / 10   10 : 44 ) 
  upcrslqynz : 7jsO0k <a href="http://pnwmzlovgxca.com/">pnwmzlovgxca</a>, [url=http://rofclibmnnpv.com/]rofclibmnnpv[/url], [link=http://yrbeklatmzmf.com/]yrbeklatmzmf[/link], http://tzoemdpncjab.com/ ( 01 / 10   13 : 36 ) 
  vulfmyfdzgp : TJXNE5 <a href="http://ibbmlebpbitl.com/">ibbmlebpbitl</a>, [url=http://eowooxnniulh.com/]eowooxnniulh[/url], [link=http://bqlmaabwzdzo.com/]bqlmaabwzdzo[/link], http://taptnvomvzpp.com/ ( 01 / 10   16 : 21 ) 
  wwcsuok : X2DrBC <a href="http://arwfbaiumfho.com/">arwfbaiumfho</a>, [url=http://cjqhkviydnwn.com/]cjqhkviydnwn[/url], [link=http://eepbachmpynk.com/]eepbachmpynk[/link], http://wnkalffmmbac.com/ ( 01 / 10   19 : 7 ) 
  czfrqxmuu : m3JosS <a href="http://makfhuqvjhnt.com/">makfhuqvjhnt</a>, [url=http://ptjarowdhnck.com/]ptjarowdhnck[/url], [link=http://lwcgaxuhmgfy.com/]lwcgaxuhmgfy[/link], http://mimovppwtlxj.com/ ( 01 / 10   21 : 54 ) 
   
  46 애완견 멋내기-의사표현법 관리자 2004.05.09 7202
  45 샴푸의 향과 거품을 중요시 할 때... [653] 관리자 2004.04.20 3526
  44 영양보조식품(영양제)의 선택에 대하여 [714] 관리자 2004.04.20 10529
  43 가정 상황에 맞는 견종 고르기 [993] 관리자 2004.04.10 17490
  42 엉킨 털을 쉽게 푸는 방법 [703] 관리자 2004.04.03 155304
  41 견종에 따른 출산수 [40] 관리자 2004.03.30 2852
  40 캔류 음식을 자주 주시나요? 관리자 2004.03.25 2473
  39 강아지가 사료를 안먹을 때.. [610] 관리자 2004.03.25 19017
  38 지독한 개 냄새 없애는 방법 관리자 2004.03.21 2502
  37 알아두면 좋은 기초 상식 몇가지 [55] 관리자 2004.03.20 4248
  36 영양제와 영양보조식품은 어떻게 다를 까요? 관리자 2004.03.07 4659
  35 반려동물이라는 용어의 기원 [636] 관리자 2004.03.04 4880
  초보자의 강아지 선택시 성별고려 [31] 관리자 2004.02.29 4747
  33 개가 땅을 파는 네가지 이유 [649] 관리자 2004.02.24 11187
  32 애견상식 10계명 관리자 2004.02.24 8280
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |