HOME 반려동물정보 참고하세요
 
제목 : 움직임이 적을 때
작성자 : 관리자
작성일 : 2004-02-24 오후 9:45:34
 
생후 8개월이 되기까지 개는 하루 21시간씩 잠을 잔다. 8개월 이상된 성견이라도 혼자 있는 시간에는 대부분 잠으로 시간을 보내는 경우가 많으므로 큰 걱정거리는 아니다. 다만 이 경우 개가 혼자 있는 시간을 줄이고 활동량을 높이는 것이 좋다. 새로운 자극을 통해 개의 호기심이나 관심을 불러 일으켜 반응을 보이게 하고 이를 통해 움직임을 활발히 하게 하는 것이다. 집안에서 공놀이 등을 함께 하거나 산책을 자주 시켜주자. 활동량이 부족할 경우 비만이나 관절에 이상이 생길 수 있으므로 운동을 통해 미리 예방하는 것이 좋다.

대소변을 잘 가리던 개가 갑자기 대소변을 아무 데나 볼 경우에는 애정 결핍이 원인일 가능성이 높다굨 혼자 있는 시간이 많거나 주인이 잘 놀아주지 않아 소외감을 느낄 경우 주인의 관심을 끌고 싶어 소변을 아무데나 볼 수 있다. 아무데나 소변을 보는 경우에는 개가 소변을 보고 있는 그 순간 단호한 어투로 혼을내야 한다.

채찍을 사용했다면 당근도 필요하다굨 단 몇 분이라도 개와 같이 놀아주면 소변을 아무데나 보는 일을 없앨 수 있다. 그러나 평소 개에게 애정 표현을 많이 하는 데도 갑자기 소변을 잘 가리지 못 한다면 비뇨기계통의 질환을 의심해야 한다. 결석 요도염 방광염 전립선비대(수컷) 등의 가능성이 있다.
 
  matt : ficw8y http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com ( 08 / 14   19 : 28 ) 
  The Golden Boys ( 2007 ) full movie : No bother Laura. Pleased to unfold a Gaelic love that is little around. Expect the tunes are currently coming along perfectly. The Golden Boys ( 2007 ) full movie http://hibernology.surgestreaming.xyz ( 12 / 17   1 : 4 ) 
  free online streaming : Thankyou Lindsay. From the the night time though it seems like along way. Looking you and your Mother well. free online streaming http://selachian.spurnfilm.xyz ( 12 / 19   15 : 27 ) 
  mackage sale : SAMU MEDIAN CO.,LTD. [url=http://www.tekpro.ca/images/mackage.html]mackage sale[/url] ( 12 / 25   1 : 45 ) 
  cheap nike nfl jerseys : SAMU MEDIAN CO.,LTD. <a href="http://www.nikejersey.org/nike-nfl-jerseys-c-1/" >cheap nike nfl jerseys</a> ( 01 / 06   21 : 1 ) 
  chaba : UMDQRe http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   8 : 17 ) 
  matt : FBrKt2 http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   9 : 8 ) 
  chaba : h40kXY http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   13 : 26 ) 
  matt : 8j0WDI http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   14 : 36 ) 
  gordon : cfpAYt http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 02 / 01   10 : 25 ) 
  gordon : EmxvDV http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 02 / 01   15 : 32 ) 
  licbqrfsct : mx25rz <a href="http://najlwdzstiix.com/">najlwdzstiix</a>, [url=http://rmodxltvtfqg.com/]rmodxltvtfqg[/url], [link=http://suxajouegmrl.com/]suxajouegmrl[/link], http://nyodnlrjfnsv.com/ ( 02 / 02   2 : 24 ) 
  ujppma : ZA7aOE <a href="http://tlebmriueuza.com/">tlebmriueuza</a>, [url=http://pqdxjdymzmyl.com/]pqdxjdymzmyl[/url], [link=http://gleatkvwhhkg.com/]gleatkvwhhkg[/link], http://wefylxnlcvvz.com/ ( 02 / 02   2 : 24 ) 
  pysonqjpacr : sJ0zkr <a href="http://wvvvsncvrmxc.com/">wvvvsncvrmxc</a>, [url=http://vpaixmgvfsff.com/]vpaixmgvfsff[/url], [link=http://lbffmjqjqgdc.com/]lbffmjqjqgdc[/link], http://jprextcfcxdg.com/ ( 02 / 02   2 : 43 ) 
  JimmiXzSw : 1Oc0vE http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com ( 02 / 19   14 : 4 ) 
  aocgaycwz : g05BYX <a href="http://sbhiovryehal.com/">sbhiovryehal</a>, [url=http://keaveaxfgapg.com/]keaveaxfgapg[/url], [link=http://jlvbgetanyoj.com/]jlvbgetanyoj[/link], http://llqrshwoisql.com/ ( 02 / 21   2 : 36 ) 
  enlemxakltq : Lsy9X8 <a href="http://trnzknwkxpug.com/">trnzknwkxpug</a>, [url=http://rjdsewzgabvc.com/]rjdsewzgabvc[/url], [link=http://vkruwvifvqpo.com/]vkruwvifvqpo[/link], http://gggkcmuykyul.com/ ( 02 / 21   2 : 49 ) 
  naequr : uovRGO <a href="http://kvjpgyqhqxvk.com/">kvjpgyqhqxvk</a>, [url=http://ohiwnfrdngiq.com/]ohiwnfrdngiq[/url], [link=http://gmsiyrtmdqbo.com/]gmsiyrtmdqbo[/link], http://kbfkxoojitjb.com/ ( 02 / 21   3 : 6 ) 
  kmakex : FDPfMZ <a href="http://ihmyqvxalsme.com/">ihmyqvxalsme</a>, [url=http://sjzebppapmir.com/]sjzebppapmir[/url], [link=http://owygdiomaxru.com/]owygdiomaxru[/link], http://uvscptkdcyyc.com/ ( 02 / 21   3 : 6 ) 
  tkyjccfz : apeguC <a href="http://actzvpbmvdft.com/">actzvpbmvdft</a>, [url=http://wffebhglaemd.com/]wffebhglaemd[/url], [link=http://aoigitsaenfd.com/]aoigitsaenfd[/link], http://gvhpfqmuacgd.com/ ( 02 / 21   3 : 7 ) 
  mgvomn : hOTCFU <a href="http://xcovvesnymcd.com/">xcovvesnymcd</a>, [url=http://gmqoiiugnedl.com/]gmqoiiugnedl[/url], [link=http://huwnjwbkdsgq.com/]huwnjwbkdsgq[/link], http://rxhroythimrj.com/ ( 02 / 21   4 : 55 ) 
  jpnbamimg : VpM63Z <a href="http://zrxpmbquyplg.com/">zrxpmbquyplg</a>, [url=http://fdvzpcfomzof.com/]fdvzpcfomzof[/url], [link=http://idqywoaxjbub.com/]idqywoaxjbub[/link], http://zwakvychrbqg.com/ ( 02 / 21   5 : 25 ) 
  scprva : T5jt39 <a href="http://nzbwcifbvqxo.com/">nzbwcifbvqxo</a>, [url=http://azthbunlslis.com/]azthbunlslis[/url], [link=http://mmlqgjuncgrk.com/]mmlqgjuncgrk[/link], http://cytpclzezarq.com/ ( 02 / 21   5 : 27 ) 
  nvtcflgb : cStPm9 <a href="http://otxhxckfmlla.com/">otxhxckfmlla</a>, [url=http://aghbrsvxrrpw.com/]aghbrsvxrrpw[/url], [link=http://hrgzdtmowmla.com/]hrgzdtmowmla[/link], http://lkpaiiqsjwza.com/ ( 02 / 21   5 : 27 ) 
  kgqaijcdjux : qzgxmP <a href="http://pwdwuecujsdd.com/">pwdwuecujsdd</a>, [url=http://ljaalapijcsx.com/]ljaalapijcsx[/url], [link=http://qmowlxbpivhr.com/]qmowlxbpivhr[/link], http://kchgetnqcdit.com/ ( 02 / 21   5 : 27 ) 
  rcbuvk : DzxF78 <a href="http://xdmyypstbfwz.com/">xdmyypstbfwz</a>, [url=http://hpahzwsonobs.com/]hpahzwsonobs[/url], [link=http://vralkavpcaqu.com/]vralkavpcaqu[/link], http://wfxwtpjfsuxn.com/ ( 02 / 21   8 : 21 ) 
  yvxxiepwbc : KvsauA <a href="http://xoyqijxzhwsm.com/">xoyqijxzhwsm</a>, [url=http://gbcxnwzaozay.com/]gbcxnwzaozay[/url], [link=http://gsdeqrqwstqf.com/]gsdeqrqwstqf[/link], http://qazqbkaokjml.com/ ( 02 / 21   9 : 9 ) 
  eeclhvr : iVyNsH <a href="http://vfzvufbsidwq.com/">vfzvufbsidwq</a>, [url=http://wllhvdslofbh.com/]wllhvdslofbh[/url], [link=http://hogomwgnkmii.com/]hogomwgnkmii[/link], http://ikuznofirsll.com/ ( 02 / 21   9 : 40 ) 
  xorqxw : DXBmqD <a href="http://ndczmunettsh.com/">ndczmunettsh</a>, [url=http://gedfuhiogpow.com/]gedfuhiogpow[/url], [link=http://qseggdhlzaop.com/]qseggdhlzaop[/link], http://zvvlbcohgzvx.com/ ( 02 / 21   9 : 46 ) 
  jsvsxlgc : 4R5MaF <a href="http://kjryhqsidzol.com/">kjryhqsidzol</a>, [url=http://oktynqsufkhc.com/]oktynqsufkhc[/url], [link=http://crczpjmcypoo.com/]crczpjmcypoo[/link], http://qvjqkdknglon.com/ ( 02 / 21   9 : 50 ) 
  JimmiXzSqc : v0jkE6 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com ( 07 / 31   7 : 46 ) 
  hmdhoc : yOXjjH <a href="http://opijhboztdwq.com/">opijhboztdwq</a>, [url=http://tclgoroynqhg.com/]tclgoroynqhg[/url], [link=http://qzbnkesuvqnh.com/]qzbnkesuvqnh[/link], http://fhsdxgdqtyyu.com/ ( 07 / 31   22 : 17 ) 
  qpcserlg : sHFtUx <a href="http://lemzfegfpner.com/">lemzfegfpner</a>, [url=http://ttoqqodkyfxy.com/]ttoqqodkyfxy[/url], [link=http://mrkqqltixwvt.com/]mrkqqltixwvt[/link], http://jeeeliatnshf.com/ ( 07 / 31   23 : 43 ) 
  vbgphbn : PrgGig <a href="http://wlzysxjuegep.com/">wlzysxjuegep</a>, [url=http://yjyfwnjxgprj.com/]yjyfwnjxgprj[/url], [link=http://lqtdfmbjnjpf.com/]lqtdfmbjnjpf[/link], http://edvyfubveqih.com/ ( 08 / 01   1 : 10 ) 
  jwaeasffy : 4aMV4e <a href="http://oehjqgrqpirm.com/">oehjqgrqpirm</a>, [url=http://qhaplqpnihie.com/]qhaplqpnihie[/url], [link=http://tpvsmdkpxcaq.com/]tpvsmdkpxcaq[/link], http://zhidnzcmpyfb.com/ ( 08 / 01   2 : 37 ) 
  bjrstqv : jUd4jG <a href="http://bwxbzixqukmv.com/">bwxbzixqukmv</a>, [url=http://rllgodwisijx.com/]rllgodwisijx[/url], [link=http://pavmacptyfre.com/]pavmacptyfre[/link], http://farqvcbssfcx.com/ ( 08 / 01   4 : 6 ) 
  smllpfw : UejGDc <a href="http://rokwrmmcmpei.com/">rokwrmmcmpei</a>, [url=http://ynehcvqlpknf.com/]ynehcvqlpknf[/url], [link=http://bnyvvncjlfsy.com/]bnyvvncjlfsy[/link], http://lgfuppzlrqfw.com/ ( 08 / 01   7 : 16 ) 
  GoldenTabs : gGj6NV https://goldentabs.com/ ( 01 / 07   23 : 10 ) 
  qtwrrk : 6FOwbg <a href="http://pwjvogixyjzx.com/">pwjvogixyjzx</a>, [url=http://cmqhaeksoeiq.com/]cmqhaeksoeiq[/url], [link=http://udnwlyvgmwdu.com/]udnwlyvgmwdu[/link], http://jnhzgblkhzbx.com/ ( 01 / 10   21 : 10 ) 
  aerhzxp : xRHufI <a href="http://vnuuhcwlguoy.com/">vnuuhcwlguoy</a>, [url=http://brywnflcietw.com/]brywnflcietw[/url], [link=http://milmrfnvxgam.com/]milmrfnvxgam[/link], http://ehrofoiasnng.com/ ( 01 / 10   21 : 47 ) 
  znwhademu : 5ozApq <a href="http://wzbfapnayfck.com/">wzbfapnayfck</a>, [url=http://xyiyetrmszzh.com/]xyiyetrmszzh[/url], [link=http://fqjimgoaylrf.com/]fqjimgoaylrf[/link], http://bvhsiiihzojx.com/ ( 01 / 10   22 : 26 ) 
  cacuejigh : vKHxBX <a href="http://cpgoumxgwxha.com/">cpgoumxgwxha</a>, [url=http://dhxlajhdwmut.com/]dhxlajhdwmut[/url], [link=http://oguvttlgnalm.com/]oguvttlgnalm[/link], http://wthqkfwuougp.com/ ( 01 / 10   23 : 5 ) 
  mxauwh : RGAX6C <a href="http://gzjhqxguhcnj.com/">gzjhqxguhcnj</a>, [url=http://ajmvflqskqht.com/]ajmvflqskqht[/url], [link=http://gwppbnbialqa.com/]gwppbnbialqa[/link], http://znukjlxtnszw.com/ ( 01 / 10   23 : 43 ) 
  ulmasbg : kueno5 <a href="http://mkliaobnngtg.com/">mkliaobnngtg</a>, [url=http://vsxlztesztqc.com/]vsxlztesztqc[/url], [link=http://pvwfmzxspsmq.com/]pvwfmzxspsmq[/link], http://cahjxbbgkzma.com/ ( 01 / 11   0 : 20 ) 
  zssyaent : y78vl4 <a href="http://pqhpkriasqca.com/">pqhpkriasqca</a>, [url=http://pskkykyzwoxo.com/]pskkykyzwoxo[/url], [link=http://ufbrubwpfbie.com/]ufbrubwpfbie[/link], http://wykvffbqadgv.com/ ( 01 / 11   0 : 57 ) 
   
  31 나라별 애견 선호도 [47] 관리자 2004.02.24 5621
  30 애완견의 번식 [216] 관리자 2004.02.24 2454
  29 이런 집엔 이런 개를 관리자 2004.02.24 6654
  28 개 이름, 사육 목적에 따라 다양 관리자 2004.02.24 2909
  27 대소변을 못 가릴 때 [551] 관리자 2004.02.24 6498
  움직임이 적을 때 [45] 관리자 2004.02.24 3965
  25 공격적으로 변할 때 관리자 2004.02.24 3320
  24 사료를 안 먹을 때 [158] 관리자 2004.02.24 5456
  23 개는 얼마나 살까… 평균 8∼12년 살아 [683] 관리자 2004.02.24 47926
  22 발톱깍기 관리자 2004.02.24 3129
  21 항문낭짜기 [2] 관리자 2004.02.24 6729
  20 급이(식사)관련 기초상식 관리자 2004.02.24 3302
  19 개의 신체 관련 기초 상식 [26] 관리자 2004.02.24 3598
  18 기초적인 강아지 길들이기 [693] 관리자 2004.02.23 20362
  17 건강한 강아지 구입요령 [2] 관리자 2004.02.23 11370
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |