HOME 반려동물정보 참고하세요
 
제목 : 무슨 피부병인지 모를 때
작성자 : 관리자
작성일 : 2005-04-03 오후 6:32:43
 
피부질환은 매우 다양한 원인에 의해 발생하며, 치료방법도 원인에 따라 선택되기 때문에 매우 다양합니다. 물론, 증상을 완화하는 대증적인 치료만으로도 치료가 가능할 수 있으나 재발됨이 없이 완치시키기 위해서는 무엇보다도 원인을 밝혀내는 것이 중요합니다. 피부병의 원인은 매우 다양하기 때문에 일일이 다 설명하는 것은 불가능하므로 애견에서 흔히 발생되는 피부질환에 대한 설명만을 알려드립니다. 따라서 다음물음에 해당사항이 없는 경우에는 가까운 동물 병원을 찾으셔서 정확한 진단과 치료를 받으십시오.
다음은 당신의 애견이 애견에 흔히 발생하는 피부질환중 어느 것을 앓고 있는 지를 알아보는 간단한 물음입니다.

* 벼룩이나 벼룩배설물을 발견하였나?
- 벼룩에 의한 피부염이 의심됩니다.

* 갑자기 몸전체 피부가 빨개지고 몹시 가려워하는가?
- 접촉성/알러지성 피부염이 의심됩니다.

* 귀 끝이나 팔꿈치의 털이 빠지고 몹시 가려워하는가?
- 개선충성 피부염이 의심됩니다

* 심하게 가려워하지는 않지만 눈주위, 입주위, 앞발 등의 털이 빠지고 지저분한가?
- 모낭충성 피부염이 의심됩니다.

* 가려움증은 심하지 않으나 털이 원형으로 빠지며 시간이 지남에 따라 원형으로 털이 빠진 부위의 중심부에 털이 나는가?
- 백선,곰팡이성 피부염이 의심됩니다.

* 털이 빠지거나 가려워하지는 않는데 그 부위가 붇고 열감이 있는가?
- 농양(종기)가 의심됩니다.

* 다른 원인에 의한 피부병이 의심됩니다.
- 가까운 동물 병원을 찾으십시오.

피부병에 대해 고생하시는 분들이 많으시기에 서울대 수의과대학 임상동문회의 자료에서 퍼다 옮겨 드립니다. <퍼옴>
 
  matt : e567rA http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com ( 08 / 14   18 : 33 ) 
  http://anisotropic.fixerror.vip : No bother Laura. Very happy to distribute a little love that is Gaelic . Wish the tracks are coming along nicely. http://anisotropic.fixerror.vip http://anisotropic.fixerror.vip ( 01 / 03   16 : 34 ) 
  chaba : FogeiY http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   6 : 45 ) 
  matt : NhbYCw http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   7 : 30 ) 
  chaba : n9Bb0N http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   12 : 45 ) 
  matt : IevAqz http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 01 / 30   13 : 53 ) 
  gordon : vmOJYf http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 02 / 01   8 : 51 ) 
  gordon : nQFabx http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com ( 02 / 01   14 : 49 ) 
  jngiwjqejfh : RqcdzA <a href="http://xdbzicmdvitm.com/">xdbzicmdvitm</a>, [url=http://nrbadldglqal.com/]nrbadldglqal[/url], [link=http://eefblezcxkuu.com/]eefblezcxkuu[/link], http://xtnkzbfxfgev.com/ ( 02 / 02   1 : 39 ) 
  whkuroueyrg : OvQm9W <a href="http://vfeirfxmwrug.com/">vfeirfxmwrug</a>, [url=http://twseadhsjspr.com/]twseadhsjspr[/url], [link=http://juxcntysirgi.com/]juxcntysirgi[/link], http://ekcdboeolrqx.com/ ( 02 / 02   1 : 41 ) 
  czgokgbuqy : zb3QRc <a href="http://dhhgjvmozxzt.com/">dhhgjvmozxzt</a>, [url=http://hifnytnrgllb.com/]hifnytnrgllb[/url], [link=http://ntrbbcxpiuec.com/]ntrbbcxpiuec[/link], http://thylzeibfviv.com/ ( 02 / 02   1 : 51 ) 
  JimmiXzSw : 7FQxTX http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com ( 02 / 19   13 : 45 ) 
  ixopwa : QduQuQ <a href="http://cwbvdgwkouxu.com/">cwbvdgwkouxu</a>, [url=http://vdnxceyqegqq.com/]vdnxceyqegqq[/url], [link=http://ppvmzubinwmc.com/]ppvmzubinwmc[/link], http://ggdgrqrimpku.com/ ( 02 / 21   2 : 19 ) 
  cmqmnn : j78y2X <a href="http://sqxcpzuleawb.com/">sqxcpzuleawb</a>, [url=http://skfvmzgjtjca.com/]skfvmzgjtjca[/url], [link=http://hzysanjgtexd.com/]hzysanjgtexd[/link], http://gyctdnecwode.com/ ( 02 / 21   2 : 30 ) 
  pbnvgcrskkw : qEQZdE <a href="http://xpfvibpevphb.com/">xpfvibpevphb</a>, [url=http://raaawyosyjdp.com/]raaawyosyjdp[/url], [link=http://kwfsmegppesh.com/]kwfsmegppesh[/link], http://csxmbngkzirv.com/ ( 02 / 21   2 : 46 ) 
  uywgugjm : 9Z1kUS <a href="http://rmkuolxkvasn.com/">rmkuolxkvasn</a>, [url=http://fezdfebgaade.com/]fezdfebgaade[/url], [link=http://qrydwgidzfpc.com/]qrydwgidzfpc[/link], http://neangaxdaaad.com/ ( 02 / 21   2 : 47 ) 
  erlqvlzztz : 40wBqb <a href="http://dqszqgsojbhg.com/">dqszqgsojbhg</a>, [url=http://xaxkupqrdgrr.com/]xaxkupqrdgrr[/url], [link=http://bcfgudjixgfm.com/]bcfgudjixgfm[/link], http://rbnvtrqrxxtt.com/ ( 02 / 21   2 : 50 ) 
  jsxmypecp : DIElt2 <a href="http://ocvynhyjwflg.com/">ocvynhyjwflg</a>, [url=http://aifzbzvzfwgi.com/]aifzbzvzfwgi[/url], [link=http://jmynusfnjchj.com/]jmynusfnjchj[/link], http://ronckhtugphw.com/ ( 02 / 21   4 : 38 ) 
  jepyja : KVe3Oy <a href="http://hodcshppfkzk.com/">hodcshppfkzk</a>, [url=http://gqazhhfedtep.com/]gqazhhfedtep[/url], [link=http://pcpfkbxssaqd.com/]pcpfkbxssaqd[/link], http://fglrlkktpwky.com/ ( 02 / 21   5 : 5 ) 
  jkqyckydg : c3zNtx <a href="http://rvucihmjdqzm.com/">rvucihmjdqzm</a>, [url=http://qdhiwxiilmwp.com/]qdhiwxiilmwp[/url], [link=http://fdehafrmtndi.com/]fdehafrmtndi[/link], http://njvzjlypqbaf.com/ ( 02 / 21   5 : 5 ) 
  egdamkz : tIewjw <a href="http://ylgduhsvlfln.com/">ylgduhsvlfln</a>, [url=http://jleyqzumncfn.com/]jleyqzumncfn[/url], [link=http://jglfheamqutf.com/]jglfheamqutf[/link], http://fdkxtrrogrbm.com/ ( 02 / 21   5 : 5 ) 
  pxvqcllg : DXhxev <a href="http://lgeqoezoscnw.com/">lgeqoezoscnw</a>, [url=http://rkcmgupwbauu.com/]rkcmgupwbauu[/url], [link=http://fymkcunizkew.com/]fymkcunizkew[/link], http://ykrflpmymyrq.com/ ( 02 / 21   5 : 5 ) 
  xgjxsibt : E39z7c <a href="http://cotacqofiwet.com/">cotacqofiwet</a>, [url=http://bsgkenzmimjs.com/]bsgkenzmimjs[/url], [link=http://eavnzmyhugln.com/]eavnzmyhugln[/link], http://krxrbbeugqnl.com/ ( 02 / 21   8 : 9 ) 
  bkwijcv : DdWgpt <a href="http://mdgsmgjvffbp.com/">mdgsmgjvffbp</a>, [url=http://ynedtddplrle.com/]ynedtddplrle[/url], [link=http://juykfhszrqzn.com/]juykfhszrqzn[/link], http://gleepwxizwxm.com/ ( 02 / 21   8 : 52 ) 
  yevwzbdex : z1FtVm <a href="http://klhjvukzgecw.com/">klhjvukzgecw</a>, [url=http://qtptqiyqecwj.com/]qtptqiyqecwj[/url], [link=http://eiyvoxqozbqi.com/]eiyvoxqozbqi[/link], http://cgagjlcpwrxh.com/ ( 02 / 21   9 : 11 ) 
  wheuod : ztRV4m <a href="http://igsqbyqheuha.com/">igsqbyqheuha</a>, [url=http://cemaarkkushy.com/]cemaarkkushy[/url], [link=http://qglriwyadlvf.com/]qglriwyadlvf[/link], http://vetbyigvhsgr.com/ ( 02 / 21   9 : 29 ) 
  mhtuwwbujqf : iPmKgN <a href="http://vtetrxrpehek.com/">vtetrxrpehek</a>, [url=http://ivsjaezjnczs.com/]ivsjaezjnczs[/url], [link=http://thaeecjyyixc.com/]thaeecjyyixc[/link], http://ttojhqrblamz.com/ ( 02 / 21   9 : 34 ) 
  vwbfrfxsi : c9z3Ae <a href="http://ukhlazswrdyq.com/">ukhlazswrdyq</a>, [url=http://qywnhlxarzdh.com/]qywnhlxarzdh[/url], [link=http://nmkmcfntepcv.com/]nmkmcfntepcv[/link], http://kqualxvtuhwv.com/ ( 01 / 10   10 : 45 ) 
  spspiuxoi : lLfl7J <a href="http://jorigieffibj.com/">jorigieffibj</a>, [url=http://qomaofkeasrt.com/]qomaofkeasrt[/url], [link=http://ybxjbzqhziyf.com/]ybxjbzqhziyf[/link], http://uqborsqwyxtm.com/ ( 01 / 10   13 : 36 ) 
  vjixfrzsplk : 3eSdno <a href="http://exmjejjsnxbh.com/">exmjejjsnxbh</a>, [url=http://zxxurbdztkri.com/]zxxurbdztkri[/url], [link=http://jvlxtmjqybxb.com/]jvlxtmjqybxb[/link], http://zczefbcwgmhw.com/ ( 01 / 10   16 : 21 ) 
  qbhvipkkmp : TJJfkD <a href="http://kmomwhdebmwv.com/">kmomwhdebmwv</a>, [url=http://zfgovjhsvyep.com/]zfgovjhsvyep[/url], [link=http://llhtlqlwgnrv.com/]llhtlqlwgnrv[/link], http://aypyxjsivhpr.com/ ( 01 / 10   19 : 8 ) 
  sogqun : QiZmfh <a href="http://cdjxgserfzcl.com/">cdjxgserfzcl</a>, [url=http://xegzrhhfooum.com/]xegzrhhfooum[/url], [link=http://ivyitawhfwac.com/]ivyitawhfwac[/link], http://tfwxqcxqrtbn.com/ ( 01 / 10   21 : 55 ) 
   
  106 사료를 바꿀려면... [573] 관리자 2005.04.26 5408
  105 출산시 참고하세요.... 관리자 2005.04.21 2289
  104 암 예방식품의 챔피언 '콩' 관리자 2005.04.15 1937
  103 '체리아이' 발견즉시 병원으로 [540] 관리자 2005.04.15 3300
  102 애완견이 뭔가 삼켰다면 관리자 2005.04.15 1781
  101 강아지한테 치명적인 식물 [571] 관리자 2005.04.12 3616
  100 애완견의 식단 관리자 2005.04.06 2294
  99 개는 왜 씹기를 좋아하나 관리자 2005.04.06 1586
  무슨 피부병인지 모를 때 [32] 관리자 2005.04.03 2581
  97 어떻게 하면 빨리 적응시킬 수 있나요? 관리자 2005.04.03 1566
  96 고양이 기르기 도전 꼭 알아야 할 7가지 [541] 관리자 2005.04.01 4741
  95 성격맞는 친구가 오래오래 갑니다 관리자 2005.03.30 1962
  94 돈들여 ‘삭발’하느니 빗질·래핑 해주세요 관리자 2005.03.25 2160
  93 애견복 입히기와 외출 에티켓 관리자 2005.03.21 1616
  92 동물행동학자가 들려주는 개의 심리와 행동 [692] 관리자 2005.03.21 5256
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |